Logopedie- en Leerpraktijk
LogoLingua

Wilhelminalaan 53
6301 GH Valkenburg
Vrijthof 6
6343 BM Klimmen
Tel. 043 - 604 36 69

COVID-19

Beste cliënten, beste ouder(s)/verzorger(s),

Hieronder kunt u ons beleid lezen ten aanzien van COVID-19.
Wij volgen de adviezen van het Ministerie van VWS, het RIVM, de GGD en van onze vakvereniging de NVLF. We hanteren de hygiënische maatregelen m.b.t. COVID-19 optimaal.

Telelogopedie
Vanaf 4 januari 2021 t/m in ieder geval 5 februari 2021 zullen wij de behandelingen zoveel mogelijk laten doorgaan via telelogopedie. Dit betekent dat wij een online verbinding met u maken en de behandeling digitaal doen. Inmiddels hebben we de ervaring dat dit voor de meeste cliënten goed werkt. Telelogopedie wordt door alle zorgverzekeraars vergoed.

Behandeling in de praktijk
Voor de cliënten waarbij digitale behandeling niet mogelijk of niet wenselijk is, blijft behandeling in de praktijk mogelijk. Logopedie valt onder de paramedische zorg; logopedische praktijken mogen daarom gewoon open blijven.

Het dragen van een mondkapje door de cliënt/ouder/begeleider in het pand en in onze behandelkamer is verplicht. Uw logopedist zal ook een mondkapje dragen.
Daarnaast is er in de behandelkamer een scherm aanwezig waarachter wij werken.

In de praktijk is als begeleiding van uw kind maximaal 1 persoon toegestaan. Het is helaas niet meer mogelijk dat broertjes en/of zusjes mee naar binnen komen.

Voordat we starten met een behandeling zijn wij verplicht een aantal vragen aan u te stellen over uw gezondheid, de gezondheid van uw kind en de gezinsleden (triage).

Hygiënemaatregelen

 • Wij vragen u om overal 1,5 meter afstand te houden.
 • Wij schudden geen handen.
 • Bij binnenkomst en bij vertrek worden handen gedesinfecteerd.
 • Na elke behandeling maken wij contactoppervlakten, behandeltafel en gebruikte materialen schoon.
 • Kom op tijd. Niet te vroeg en niet te laat. Een behandeling duurt maximaal 20 minuten.
 • De wachtruimte en het toilet worden niet gebruikt.
   

Bij klachten

 • Wanneer u, uw kind of iemand anders binnen het gezin koorts heeft, verkouden is en/ of hoest of niest of in direct contact is geweest met een persoon die positief is getest op COVID-19, dan kan de afspraak niet door gaan. We maken dan een nieuwe afspraak of we stappen over op telelogopedie.
 • Wanneer de behandeling niet door kan gaan, vragen wij u dringend om ons dit bijtijds te laten weten.
 • Mocht u of uw kind komen en er is toch sprake van (lichte) symptomen van ziek zijn, dan zijn wij helaas genoodzaakt om de behandeling op dat moment te annuleren.
 • Ook als uw logopedist klachten heeft, zal dit bijtijds worden gemeld en zal telelogopedie worden ingezet.


Ondanks deze noodzakelijk maatregelen, doen wij er alles aan om de behandeling positief te laten verlopen. Mocht u een probleem ervaren, bespreekt u dit dan met uw logopedist.