Logopedie- en Leerpraktijk
LogoLingua

Wilhelminalaan 53
6301 GH Valkenburg
Vrijthof 6
6343 BM Klimmen
Tel. 043 - 604 36 69

Dyscalculiebegeleiding voor basisschoolleerlingen

Veel kinderen in het basisonderwijs hebben problemen met rekenen. Dat varieert van milde tot ernstige rekenproblemen. Vaak kan dit aangepakt worden met extra begeleiding van de leerkracht. Als het probleem hardnekkig is en extra oefening en begeleiding niet voldoende helpt, kan er sprake zijn van dyscalculie.

Dyscalculie is een andere term voor ernstige en hardnekkige problemen bij het aanleren van bepaalde rekenvaardigheden die niet veroorzaakt worden door een gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs. Net zoals dyslexie een leerstoornis is op het gebied van lezen en spellen, is dyscalculie een leerstoornis op het gebied van rekenen.

Dyscalculie kun je bij een kind herkennen aan bijvoorbeeld de volgende zaken:

  • Hij of zij maakt veelvuldig omkeringen van getallen (bijvoorbeeld 37/ 73)
  • Hij of zij blijft lang op de vingers tellen
  • Hij of zij maakt veel fouten in de stapsgewijze aanpak van een som
  • Hij of zij kan geen associaties maken met eerder opgedane rekenkennis
  • Hij of zij heeft problemen met de plaats van getallen op de getallenlijn
  • Hij of zij heeft een traag werktempo tijdens het rekenen
  • Hij of zij heeft problemen met het onthouden van tafels
  • Hij of zij heeft moeite met het vlot oproepen en toepassen van rekenregels, zoals de plus- en minsommen of de tafels

Dyscalculiecoaching van Logopedie- en Leerpraktijk LogoLingua richt zich met name op extra en herhaalde instructie en het begeleid inoefenen van rekenvaardigheden. Er wordt aandacht besteed aan effectieve rekenstrategieën en taakaanpak. Hierbij wordt de leerling begeleid in het rekenproces, zodat hij of zij zichzelf leert ‘sturen’ en niet afhankelijk blijft van een begeleider. De leerling wordt zoveel mogelijk gestimuleerd om zelfstandig tot oplossingen en inzicht te komen.
Een ander aandachtspunt in de begeleiding is het kind motiveren en ondersteunen en het laten opdoen van positieve ervaringen. Door positieve ervaringen krijgen de kinderen meer zelfvertrouwen in het uitvoeren van rekenopgaven.
Vaak gaan rekenproblemen immers gepaard met een negatief zelfbeeld en faalangst.

De coaching is bedoeld voor basisschoolleerlingen en bestaat uit 10 individuele lessen van 60 minuten of 20 individuele lessen van 30 minuten. Het is ook mogelijk om losse lessen (met een duur van 30 of 60 minuten) te volgen.

Vooraf vindt een intakegesprek met u (en uw kind) plaats en wordt er samen een persoonlijk handelingsplan opgesteld.
Tijdens de begeleiding vinden er regelmatig evaluaties plaats en hebben we, met uw toestemming, contact met leerkracht of intern begeleider om de begeleiding zo effectief mogelijk te maken. De kosten voor de coaching bij dyscalculie vindt u onder 'tarieven en coaching’.

Heeft u vragen over de mogelijkheden of wilt u uw kind aanmelden, neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze website of via telefoonnummer 043 - 604 36 69.