Logopedie- en Leerpraktijk
LogoLingua

Wilhelminalaan 53
6301 GH Valkenburg
Vrijthof 6
6343 BM Klimmen
Tel. 043 - 604 36 69

Coaching bij lees- en spellingproblemen en dyslexie

Dyslexie
Bij dyslexie gaat lezen en/of spellen, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, zeer moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Het gaat hier om ernstige lees- en/of spellingproblemen. Een vroege herkenning en gerichte aanpak zijn hierbij belangrijk.

We spreken van dyslexie als:

  • het leesniveau en/of spellingniveau een groot stuk onder het niveau ligt dat hoort bij de leeftijd, de intelligentie en het schoolniveau;
  • het leesniveau en/of spellingniveau veel lager ligt dan de andere (school)resultaten;
  • het probleem hardnekkig is (kenmerkend voor dyslexie is namelijk dat gewone extra oefening, inspanning en begeleiding niet veel helpt).


Personen met dyslexie kunnen o.a. moeite hebben:

  • om het verschil te horen tussen klanken als ‘m’ en ‘n’, ‘eu’ en ‘ui’ en korte/lange klanken zoals ‘o’ en ‘oo’
  • om klanken in de juiste volgorde te zetten (dorp of drop)
  • met vlot en vloeiend lezen
  • met het automatiseren en toepassen van spellingregels

Daarnaast hebben dyslectici door de negatieve ervaringen die ze rondom lezen en schrijven hebben opgedaan vaak een negatief zelfbeeld, faalangst en last van extreme spanning tijdens lees- en spreekbeurten en tijdens presteren onder tijdsdruk.

De diagnose “dyslexie” wordt gesteld door een daartoe bevoegde psycholoog of orthopedagoog; deze neemt testen af om te onderzoeken of er genoeg kenmerken van dyslexie aanwezig zijn om de diagnose te kunnen stellen.
NB: diagnosestelling m.b.t. dyslexie vindt niet plaats binnen onze praktijk.

Lees- en spellingproblemen
Heeft u zelf, of uw zoon of dochter, moeite met lezen en/of spelling? Dat kan wijzen op dyslexie, maar het hoeft niet.
Of je nu wel of geen dyslexie hebt, lezen en spellen kan moeilijk zijn. Je hebt dan toch hulp nodig bij vlot leren lezen en spellen.

Begeleiding bij lees-/spellingproblemen en dyslexie
Dyslexie gaat helaas niet over, maar meestal kun je met de juiste hulp en een goed aangepaste techniek wel beter leren lezen en schrijven, waardoor je beter met de dyslexie kunt leren omgaan. Ook bij ‘gewone’ lees- en spellingproblemen zijn een vroege herkenning en gerichte aanpak belangrijk.

Binnen de lees-/spellingcoaching en dyslexiecoaching van Logopedie- en Leerpraktijk LogoLingua is er aandacht voor gerichte en herhaalde oefening, het aanleren van passende strategieën en ondersteuning. Tevens wordt er in de lessen ook sociaal-emotionele begeleiding geboden; het vergroten van het zelfvertrouwen door het opdoen van positieve ervaringen met lezen en spelling is zeer belangrijk.

Dyslexie komt op alle leeftijden voor; zowel kinderen als (jong)volwassenen kunnen er last van hebben. Ook bij volwassenen kan behandeling of gerichte coaching vaak tot een flinke vermindering van de problemen leiden.
De coaching is dan ook geschikt voor alle leeftijden; leerlingen van basisschool, voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs én werkenden.

De coaching bestaat uit 10 individuele lessen van 60 minuten of 20 individuele lessen van 30 minuten. Het is ook mogelijk om voor losse lessen (met een duur van 30 of 60 minuten) te kiezen.
Vooraf vindt een intakegesprek met u (en uw kind) plaats en wordt er samen een persoonlijk handelingsplan opgesteld.
Tijdens de begeleiding vinden er regelmatig evaluaties plaats en hebben we, met uw toestemming, contact met leerkracht, intern begeleider of werkgever om de begeleiding zo effectief mogelijk te maken.

Coaching bij dyslexie en lees/spellingproblemen wordt niet door de gemeente of zorgverzekeraar vergoed. De tarieven voor de coaching door Logopedie- en Leerpraktijk LogoLingua vindt u onder ‘tarieven en coaching'
NB: vergoede zorg bij vastgestelde Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) vindt momenteel niet plaats binnen onze praktijk.

Heeft u vragen over de mogelijkheden of wilt u uzelf, of uw kind, aanmelden, neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze website of via telefoonnummer 043 - 604 36 69.