Logopedie- en Leerpraktijk
LogoLingua

Wilhelminalaan 53
6301 GH Valkenburg
Vrijthof 6
6343 BM Klimmen
Tel. 043 - 604 36 69

Faalangstreductietraining voor kinderen

Is uw kind vaak erg zenuwachtig voor een toets of spreekbeurt?
Heeft uw kind regelmatig een black out tijdens toetsmomenten?
Is uw kind gespannen of heeft hij/zij last van hoofd- en buikpijn voor een toets?
Stelt uw kind het leren uit?
Leert uw kind uren door terwijl het de stof al lang kent?
Denkt uw kind: “het zal wel weer mislukken”?

Mogelijk heeft uw kind last van faalangst.

Veel kinderen twijfelen vaak aan wat ze kunnen, ze zijn bang om fouten te maken, hebben veel last van spanning en druk wanneer ze een prestatie moeten leveren.
Een beetje stress kan je helpen de dingen beter te doen. Bij sommige kinderen is de angst voor mislukking, afwijzing of negatieve beoordeling zo groot, dat leerprestaties en sociale vaardigheden eronder lijden. We spreken dan over cognitieve faalangst en/of sociale faalangst.

Tijdens de faalangstreductietraining leert uw kind:

  • faalangstsignalen bij zichzelf herkennen
  • niet in paniek te raken als er een angstoproepende gebeurtenis aankomt
  • hoe hij/zij zich kan ontspannen
  • inzicht te krijgen in de relatie tussen gebeurtenis, gedachten, gevoelens en gedrag.
  • door zelfcontrole invloed te krijgen op zijn/haar eigen gedachtengang.

Op eens speelse wijze wordt er geoefend met het herkennen van angstsignalen en het toepassen van de vier G's (Gebeurtenis, Gedachte, Gevoel, Gedrag) uit de cognitieve gedragstherapie. De kinderen leren om niet-helpende gedachten op te sporen, te bekijken of deze gedachten wel kloppen en ze te vervangen door helpende gedachten. Daarna maken ze een stappenplan om de dingen waar ze bang voor zijn stap voor stap te oefenen en te overwinnen. Ook doen ze ontspanningsoefeningen en oefenen ze in sterk staan en "nee" zeggen. Wat ze tijdens de training leren, kunnen ze thuis oefenen met huiswerkopdrachten. Het werkboek vormt hierbij een leidraad.

De training is bedoeld voor leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs  (9 tot 12 jaar) en is er in 2 varianten:

  • individuele training
  • groepstraining (minimaal 2, maximaal 5 leerlingen), locatie Valkenburg

De training bestaat uit 10 trainingssessies van anderhalf uur. Vooraf vindt een intakegesprek met u en uw kind plaats. Tevens is er vóór aanvang een ouderbijeenkomst waarin precies aan u wordt uitgelegd wat we in de faalangsttraining gaan doen.

De kosten voor de training vindt u onder 'tarieven en coaching'.

Heeft uw vragen over de faalangstreductietraining,  neem dan contact met ons op via het contactformulier of via telefoonnummer 043 - 604 36 69.