Logopedie- en Leerpraktijk
LogoLingua

Wilhelminalaan 53
6301 GH Valkenburg
Vrijthof 6
6343 BM Klimmen
Tel. 043 - 604 36 69

Vergoedingen logopedie

Vergoeding logopedische therapie  
In 2023 is logopedie opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Met een geldige verwijzing (voorzien van behandelindicatie, verwijsdatum en handtekening) van uw huisarts of specialist wordt de logopedische zorg door uw zorgverzekeraar vergoed*. Volwassenen van 18 jaar en ouder dienen hierbij rekening te houden met het wettelijk verplicht eigen risico. de kosten voor logopedische behandeling wordt door de zorgverzekeraar eerst verrekend met het eigen risico. Als het eigen risico is verrekend, wordt de behandeling volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor kinderen tot 18 jaar geldt er geen eigen risico. Voor meer informatie zie 'Vergoedingen logopedie en tarieven coaching'

*NB: Logopediepraktijk LogoLingua heeft voor 2023 contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten, met uitzondering van Zilveren Kruis. Zilveren Kruis verzekerden dienen derhalve rekening te houden met een eigen bijdrage per behandeling, omdat de verzekeraar niet de volledige behandeling wenst te vergoeden. 


Geef veranderingen m.b.t. uw verzekerings- of persoonlijke gegevens zo spoedig mogelijk aan ons door! Zo kunnen wij op tijd wijzigingen verwerken en de behandelingen op correcte wijze declareren.
 

Wat wordt er niet door uw zorgverzekeraar vergoed?
U krijgt geen vergoeding bij logopedische behandelingen voor:

  • spraak- en taalontwikkelingsstoornissen door dialect of anderstaligheid
  • spreken in het openbaar
  • voordrachtskunst
  • ernstige enkelvoudige dyslexie - EED (dit regelt u via uw gemeente)


Verder worden de door Logopediepraktijk LogoLingua aangeboden coachingstrajecten niet door uw zorgverzekeraar vergoed; deze moeten zelf worden bekostigd (zie 'tarieven en coaching').