Logopedie- en Leerpraktijk
LogoLingua

Wilhelminalaan 53
6301 GH Valkenburg
Vrijthof 6
6343 BM Klimmen
Tel. 043 - 604 36 69

Vergoedingen logopedie

Vergoeding logopedische therapie  
Ook in 2020 is logopedie opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Voor dit jaar heeft Logopedie- en Leerpraktijk LogoLingua een contract met alle zorgverzekeraars, met uitzondering van Zilveren Kruis. Dit betekent dat logopedische therapie volledig vergoed wordt door uw zorgverzekeraar, mits er een geldige verwijzing (voorzien van behandelindicatie, verwijsdatum en handtekening van de verwijzer) van huisarts en/of specialist aanwezig is.
                                             
Volwassenen van 18 jaar en ouder dienen rekening te houden met het wettelijk verplichte eigen risico; de kosten voor logopedische behandeling wordt door de zorgverzekeraar eerst verrekend met het eigen risico. Als het eigen risico is verrekend, wordt de behandeling volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor kinderen tot 18 jaar geldt er geen eigen risico.

Geef veranderingen m.b.t. uw verzekerings- of persoonlijke gegevens zo spoedig mogelijk aan ons door! Zo kunnen wij op tijd wijzigingen verwerken en de behandelingen op correcte wijze declareren.
 

Wat wordt er niet door uw zorgverzekeraar vergoed?
U krijgt geen vergoeding bij logopedische behandelingen voor:

  • spraak- en taalontwikkelingsstoornissen door dialect of anderstaligheid
  • spreken in het openbaar
  • voordrachtskunst
  • ernstige enkelvoudige dyslexie - EED (dit regelt u via uw gemeente)


Verder worden de door Logopediepraktijk LogoLingua aangeboden coachingstrajecten niet door uw zorgverzekeraar vergoed; deze moeten zelf worden bekostigd (zie 'tarieven en coaching').