Logopedie- en Leerpraktijk
LogoLingua

Wilhelminalaan 53
6301 GH Valkenburg
Vrijthof 6
6343 BM Klimmen
Tel. 043 - 604 36 69

Logopedie

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met taal, spraak, adem, stem, mondgedrag, slikken of luisteren/gehoor.

Logopedie richt zich op het verbeteren of herstellen van het vermogen tot communiceren

Logopedisten behandelen problemen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Zij houden zich daarnaast bezig met voorlichting, preventie en onderzoek. Logopedie is gespecialiseerde (gezondheids)zorg en valt onder paramedische zorg.

Bij problemen met de taal
Problemen met de taal kunnen zijn:

 • taal (woorden, zinnen, verhalen) niet goed begrijpen
 • niet genoeg woorden kennen en/of gebruiken
 • problemen hebben met de woordvinding
 • in korte, onvolledige of onjuiste zinnen praten
 • woordvormen niet goed gebruiken
 • taalproblemen na een beroerte (afasie)


Bij problemen met de spraak

Problemen met de spraak kunnen zijn:

 • klanken niet of onjuist uitspreken
 • onverstaanbaar of binnensmonds spreken
 • slissen of lispelen
 • te snel of te langzaam spreken
 • nasaal spreken (neusspraak)
 • broddelen of stotteren
 • spraakproblemen na een beroerte (dysartrie of spraakapraxie)


Bij problemen met adem of stem
Problemen met de adem of stem kunnen zijn:

 • onvoldoende adembeheersing
 • hyperventilatie
 • aerofagie of supragastrisch boeren
 • heesheid
 • schorheid
 • stemverlies of keelklachten door het verkeerd gebruiken van de stem
 • een beschadiging van de stembanden
 • stemproblemen na ziekte of na een operatieve ingreep


Bij problemen met mondgedrag en/of mondmotoriek
Problemen met het mondgedrag kunnen zijn:

 • de mond is vaak open
 • ademen door de mond i.p.v. door de neus
 • duim-, vinger- of speenzuigen
 • tong en/of lippen bewegen niet goed
 • er is sprake van speekselverlies
 • problemen bij kauwen en slikken
 • verkeerd slikken
 • slikproblemen t.g.v. bijv. een beroerte of spierziekte (dysfagie)


De logopedisten van Logopedie- en Leerpraktijk LogoLingua zijn gespecialiseerd in
oro-myofunctionele therapie (OMFT)
. Dit is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. 

Bij problemen met het luisteren en/of het gehoor
Problemen met de auditieve vaardigheden en/of het gehoor kunnen zijn:

 • klanken niet goed van elkaar kunnen onderscheiden
 • problemen met de auditieve analyse en/of auditieve synthese (het zg. ‘hakken’ en ‘plakken’ van woorden en klanken)
 • problemen met het auditieve geheugen
 • problemen met de auditieve verwerking
   

Vergoeding logopedie
In 2021 is logopedie opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Met een geldige verwijzing van uw huisarts of specialist wordt de logopedische zorg door uw zorgverzekeraar vergoed*. Volwassenen van 18 jaar en ouder dienen hierbij rekening te houden met het wettelijk verplicht eigen risico. Voor meer informatie zie 'Vergoedingen logopedie en tarieven coaching'
*NB: Logopediepraktijk LogoLingua heeft voor 2021 contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten, met uitzondering van Zilveren Kruis. Zilveren Kruis verzekerden dienen derhalve rekening te houden met een eigen bijdrage per behandeling, omdat de verzekeraar niet de volledige behandeling wenst te vergoeden.