Logopedie- en Leerpraktijk
LogoLingua

Wilhelminalaan 53
6301 GH Valkenburg
Vrijthof 6
6343 BM Klimmen
Tel. 043 - 604 36 69

De praktijk

LogoLingua is een allround logopedie- en leerpraktijk. Dit houdt in, dat in de praktijk zowel kinderen als volwassenen behandeld worden voor alle problemen die te maken hebben met communicatie, ademhaling, eten/drinken en (leren) leren:

  • spraakproblemen
  • problemen met de taal (bv. problemen met woordvinding en/of formuleren)
  • problemen met de adem (bv. hyperventilatie, aerofagie)
  • stemproblemen
  • afwijkend mondgedrag (zoals duimzuigen)
  • slikproblemen
  • auditieve problemen en gehoorproblemen
  • lees-/spellingproblemen
     

U kunt bij ons terecht voor signalering, onderzoek, behandeling, coaching en advies bij bovengenoemde problemen.
Tevens zijn wij gespecialiseerd in oromyofunctionele therapie (OMFT).

Ons streven is kwalitatief goede zorg en begeleiding te bieden in een prettige en vertrouwde sfeer, waarin iedereen -jong én oud- zich op zijn / haar gemak voelt. Uw hulpvraag vormt het uitgangspunt van de behandeling.
 
Onze logopedisten zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici. Wij volgen regelmatig cursussen en nemen deel aan kwaliteitsbijeenkomsten om onze kennis en kwaliteit als logopedisten en coaches te behouden en te vergroten. 

Er wordt in de praktijk nauw samengewerkt met huisartsen, scholen, collega-logopedisten, audiologische centra, orthopedagogen, psychologen, tandartsen, orthodontisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, KNO-artsen, kinderartsen en andere specialisten.

Logopedie- en Leerpraktijk LogoLingua is gelegen in het centrum van Valkenburg aan de Geul, tegenover het Halderpark. Sinds 1 mei 2012 is Logopedie- en Leerpraktijk LogoLingua tevens gevestigd in de huisartsenpraktijk aan Vrijthof 6 in Klimmen.