Logopedie- en Leerpraktijk
LogoLingua

Wilhelminalaan 53
6301 GH Valkenburg
Vrijthof 6
6343 BM Klimmen
Tel. 043 - 604 36 69

Privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Binnen de praktijk wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nageleefd. Dit houdt in dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens en de door uw gegeven vertrouwelijke informatie. U heeft altijd het recht deze in te zien.

Wij zullen zonder uw toestemming geen informatie verstrekken aan derden over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische behandeling. Enkel met uw toestemming zullen wij overleggen en/of informatie uitwisselen met de huisarts, leerkracht en/of andere betrokkenen.

Bewaartermijn patiëntengegevens
De gegevens van de intake, anamnese en het onderzoek worden gedurende 15 jaar bewaard in onze dossiers; dit zijn wij verplicht. Na afloop van deze periode worden de gegevens door de praktijkhoudster vernietigd.