Logopedie- en Leerpraktijk
LogoLingua

Wilhelminalaan 53
6301 GH Valkenburg
Vrijthof 6
6343 BM Klimmen
Tel. 043 - 604 36 69

Werkwijze

Aanmelding
Wanneer u, of uw kind, logopedische hulp of coaching nodig heeft, kunt u zich telefonisch of via het contactformulier op de website aanmelden. U wordt hierbij gevraagd alvast een aantal persoonsgegevens aan ons door te geven. Vervolgens wordt er in overleg een eerste afspraak gepland.

Eerste afspraak
Voor logopedische behandeling  kunt u met een geldige verwijzing van uw huisarts, specialist, tandarts of orthodontist bij ons terecht. Deze verwijzing dient u, samen met de zorgpas en een geldig legitimatiebewijs, mee te nemen naar de eerste afspraak. Vanaf 1 juni 2009 zijn we verplicht onze patiënten te identificeren.
Voor de trainingen en coaching op het gebied van lees-/spellingproblemen is er geen verwijzing, zorgpas of legitimatiebewijs nodig.
Tijdens het eerste gesprek wordt uw hulpvraag, het logopedische óf leerprobleem en de achtergrond hiervan in kaart gebracht. Hiertoe stellen wij u een aantal vragen. Tevens worden alle noodzakelijke gegevens (van uzelf of van uw kind) genoteerd.

Onderzoek
Na de eerste afspraak vindt er onderzoek plaats. Aan de hand van de gegevens die uit de eerste afspraak en het onderzoek verkregen zijn, wordt er vervolgens (indien behandeling nodig is) een behandelplan of coachingsplan opgesteld. Dit plan wordt met u besproken.

Behandeling en coaching
Het plan van aanpak wordt in een behandelovereenkomst vastgelegd waarna er gestart wordt met de behandelingen of het coachingstraject.

Tijdsduur per sessie
Een logopedisch consult duurt maximaal 30 minuten en vindt, meestal, éénmaal per week plaats.
De duur van een coachingssessie varieert van 30 minuten tot anderhalf uur, afhankelijk van het soort coaching. De coachingssessies worden wekelijks gegeven.

Aantal sessies
Afhankelijk van uw zorgvraag en het plan van aanpak kan de ondersteuning variëren van enkele consulten tot een aantal maanden ondersteuning. Na een vooraf afgesproken periode zal een evaluatie (en heronderzoek) plaatsvinden om de voortgang in kaart te brengen en een eventueel vervolg te bespreken.

Samenwerking en overleg met derden
Indien u ons hier toestemming voor heeft gegeven, vindt er ook overleg plaats met andere betrokkenen (leerkracht, intern begeleider, revalidatie-, huisarts, etc.).

Aanwezigheid van ouders
Ouders van (jonge) kinderen zijn in principe bij de behandeling of coaching aanwezig. Wij kunnen ouders zo inzicht geven in de behandeling. Daarnaast kunnen wij u laten zien hoe u thuis met uw kind kunt oefenen. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunnen deze direct besproken worden.
Het kan voorkomen dat uw kind zich onvoldoende kan concentreren. In dit geval wordt er in het belang van uw kind soms voor gekozen om hem/haar in een één-op-éen situatie te behandelen.

Behandeling aan huis
Volwassenen die om medische redenen niet naar de praktijk kunnen komen, kunnen thuis worden behandeld. Wij komen dan bij u op locatie. U heeft hier wel een verwijsbrief van de arts of specialist voor nodig, waarop expliciet staat vermeld dat de behandelingen aan huis moeten worden gegeven. Coaching wordt niet aan huis gegeven.

Beëindiging behandeling
Middels onderzoek, test en/of observatie wordt bekeken of de behandeldoelen zijn bereikt. Wanneer de doelen zijn bereikt, of wanneer aan uw hulpvraag en verwachtingen is voldaan, kan de behandeling worden afgesloten.

Nazorg
Wanneer een behandeling is afgerond, kan er een controle plaatsvinden. Of dit nodig is, en op welke termijn, wordt met u besproken.

Waarneming
Wij dragen zorg voor de continuïteit van de behandeling. Toch kan het wel eens voorkomen dat de behandeling niet doorgaat, omdat de logopedist ziek is, of omdat de logopedist met studie- of vakantieverlof is. In overleg met u bekijken we of de afspraak op een ander tijdstip kan plaatsvinden of dat de behandeling eenmalig overgenomen wordt door een collega. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerd logopedist.

Afmelden
Mocht u een afspraak moeten afzeggen, laat ons dat dan minimaal 24 uur van tevoren telefonisch weten. Voor beide locaties kan dat op telefoonnummer 043 - 604 36 69.
Niet of niet tijdig afgemelde behandelingen brengen we bij u in rekening. Dit als tegemoetkoming voor de door u besproken tijd.
Als de telefoon niet wordt opgenomen, kunt u een boodschap inspreken. Dat kan 24 uur per dag. Gelieve niet per e-mail uw afspraak af te melden.